Tjänster

Jag erbjuder och har lång erfarenhet från en rad olika tjänster: 
Anläggnings- och planteringsentreprenader | Beskärning & Trädvård | Besiktning av växt, mark, natursten och betong | Konsult- & projektledaruppdrag | Trädgårdsrådgivning | Trädgårdsdesign: utformning/skiss eller markritning | Trädgårdsvisning | Trädinventering & riskbesiktningar | Skötsel- och skötselplaner | Utbildning/föredrag inom trädgård & ljussättning | Växtförmedling

Resekostnader debiteras med 50 kr/mil inkl moms om ej annat anges.

 
 
2017_gunilla_hemsida1.jpg

Trädgårdsrådgivning

Om man är trädgårdsintresserad och har ett mindre trädgårdsprojekt behövs kanske inte alltid ett ritat förslag för trädgården. Jag kan då istället komma hem till er för att på plats svara på frågor, ge råd om utformning, val av material och skötsel mm. Mötet ska ge er inspiration och kreativa idéer. Enklare skisser på utformning av mindre ytor enklare växtlistor ingår.

Det är en fördel om jag får en tomtritning eller situationsplan samt några nytagna bilder över trädgården i förväg.

Pris: 900 kr inkl moms/timme
Konsultation för en normalstor trädgård: ca 2 timmar

 
2017_gunilla_markritning_2.jpg

Trädgårdsdesign - formgivning eller markritning

Nyanläggning eller renovering av en gammal trädgård?

Skiss/formgivning: Skiss eller formgivningsförslag kan användas som ett enklare underlag till markanläggningsarbete och ritas i skala 1:50/1:100/1:200, beroende på trädgårdens storlek. Ritningen är inte lika detaljerad som en markritning, se nedan, men den är utmärkt som underlag om du vill göra egna materialval. Ritningen kan givetvis byggas på med växt-och materialförteckning om så behövs.

Markritning: Markritningen är mycket detaljerad med växt-och materialförteckning samt anläggningsanvisningar. Ritningen levereras A1, A2 eller A3-format i skala 1:50/1:100/1:200, beroende på trädgårdens storlek. Handlingarna skickas också som pdf. Markritningen kan användas som förfrågningsunderlag vid en prisförfrågan och som bygghandling vid markanläggning. Se exempel markritning till vänster.  

Som underlag för arbetet behövs en tomtritning eller situationsplan med referensmått.

PrisEnl offert.
Första besöket är kostnadsfritt (inom 10 km från Gävle)och tar ca 1 timme. 

 
Trädgårdsanläggning

Markanläggnings- och planteringsentreprenader

Jag samarbetar med TH Grävtjänst, ESS1 utemiljö samt Asfalt och Mark. Vi har ett nära samarbete under anläggningsprocessen. Många av mina projekteringar blir till verklighet i samarbete med dessa skickliga yrkespersoner.

Växtinköp och plantering utför vi oftast i egen regi då själva markanläggningsarbetet är färdigställt. Vi tycker att varje arbetskategori ska göra det den är bäst på och vi tycker att vi är duktiga på plantering! Det är viktigt att ge växterna de allra bästa av förutsättningar för att etablera sig väl.

Pris: Enl. offert

 
2017_gunilla_hemsida_60.jpg

Utbildningar & Föredrag

Vi skräddarsyr utbildningar och håller föreläsningar inom trädgårdsdesign, växt-och materialkunskap, beskärning och ljussättning mm,  i såväl privata som officiella sammanhang. 

Våra utbildningar i trädgårdsdesign är mycket populära! Det finns såväl nybörjar- som fördjupningskurser.  De börjar i september och avslutas i april-maj påföljande år. Utbildningslokal är orangeriet på Parkvägen 6. 

'Odla med Barn' är en populär kurs för barn i förskoleåldern. Vi sår, skolar om, planterar ut, pratar kretslopp och nyttoinsekter.  Odlingsdagbok ingår.

Kontakta mig gärna för mer information.


”Gunilla Welin Brook är en mycket uppskattad lärare hos oss på Newton yrkeshögskola. Med sina breda kunskaper i sitt ämne och sitt stora engagemang lyckas hon få studenterna mycket intresserade av ämnet yttre miljö som ingår i arbetet som blivande tekniska förvaltare. Vi vill ge Gunilla de varmaste rekommendationer och att fler får upptäcka glädjen över att få samarbeta med henne”.  - Utbildningsledningen på Newton

Pris: Enl. offert

 
TJANSTER_BESKÄRNING.png

Beskärning & trädvård

Jag och min kollega Eva Hedin är utbildade fruktträdsbeskärare med Grönt Kort och har lång erfarenhet av beskärningsarbete.  Vi gör uppbyggnads-, underhålls- och föryngringsbeskärningar på såväl frukt- och prydnadsträd som parkträd. Vi kan också komma ut på plats och ge praktiska råd om beskärning om du vill lära dig att beskära dina träd på egen hand. Finns behov av komplicerade beskärningsåtgärder samarbetar vi med certifierad arborist.

Pris: Enl. överenskommelse eller offert
För enstaka beskärningsobjekt tillämpas pris på löpande räkning: 600 kr/tim inkl. moms

 
2017_gunilla_3.jpg

Trädinventeringar & riskbesiktningar

Vi utför både mindre och större trädinventeringar, vitalitets- och riskbedömningar av prydnads, frukt- och parkträd. För svårare ‘fall’ samarbetar vi med certifierad arborist.

Pris: Enl. offert.

 
Konsult och projektledare trädgård

Konsult- & projektledartjänster

Ett större anläggningsprojekt kan ibland kräva en arbetsledare/projektledare för att löpa smidigt och kostnadseffektivt. Jag har flerårig erfarenhet av arbetsledning på den del som berör utemiljö och kan hyras in som konsult. Jag bevakar att handlingarna/ritningarna följs och bistår med råd. Efter det att anläggningen färdigställts kan jag också besiktiga arbetet, se vidare under besiktningar.

Pris: Enl. offert

 
Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning: växt, mark, natursten och betong

Jag är, av Movium, certifierad besiktningsman inom växt-mark-natursten och betong och kan hyras in som konsult/biträdande besiktningsman vid markbesiktningar. Jag kan besiktiga såväl offentliga markanläggningar som privata trädgårdar.

Läs mer på www.beum.se om satsningen på besiktningar av utemiljöanläggningar.

Referenser lämnas på begäran.

Pris: Enl. offert

 
2017_gunilla_hemsida_41.jpg

Skötselarbeten och skötselplaner

Vi utför alla typer av RUT-arbeten i trädgården. Vi har även flera åtaganden med garantiskötsel. Eva Hedin som är anställd trädgårdsmästare utför tillsammans med flera medarbetare, såväl fasta som enstaka skötseluppdrag. Vi är stolta över att få förtroendet att sköta så många trädgårdar och parkmiljöer.

'För att få en trädgård som håller över tiden är det viktigt att sköta den rätt. Ofta satsas mycket pengar på själva anläggningsarbetet men förvaltningsfasen kommer lite på undantag. Efter nyanläggning ska växterna ges bra förutsättningar att etablera sig på den nya växtplatsen. Det brukar ta 2-3 år. Under denna tid är skötsel och tillsyn extra viktigt. Sköts inte växterna rätt kan investeringen i trädgården vara förgäves'.

Jag gör skötselplaner med information, tips och råd om det specifika skötselbehovet för varje träd, buske, häck, gräsmatta, klätterväxt och perenn.

Pris: Enl. offert

 
Köpa växter

Växtförmedling

Träd, häckar, buskar, vintergröna växter, klätterväxter, perenner, perenna gräs och lökväxter?
Jag förmedlar växter av hög kvalitet från några av Sveriges mest etablerade och välmeriterade plantskolor. Växterna kan levereras fram till din dörr eller hämtas hos mig.

Pris: Enl. offert
Leveranstiden är ca 2 veckor under april-oktober.

 
Gunilla Welin Brooks trädgård

Trädgårdsvisningar

Jag visar min privata trädgård för privatpersoner och slutna sällskap. Max 30 besökare, detta för att jag ska kunna få en god kontakt med gruppen och hinna svara på frågor. Visningstid är ca 1-1,5 timme.

I maj är trädgården magisk då tusentals lökväxter, mestadels tulpaner, blommar. Under sensommaren är trädgården lummig och lugnare i sin färgsättning. Bokningar bör göras i god tid då många vill komma, speciellt under maj-juni. Vid regn söker vi skydd i mitt härliga orangeri!

Vill ni beställa kaffe och Parkvägens sockerbullar? Säg till vid bokningen!

Pris: Enl. överenskommelse.
Under högsäsong finns det ibland växter till försäljning.