Sköna hem

Våren 2016 gjorde Sköna Hem ett reportage från min lökträdgård här är ett utdrag av bilder från reportaget. Bilder av Susanna Rosen.