Trädgård är som livet, allt kan inte vara uppstyrt. Utan det oförutsedda blir tillvaron alltför förutsägbar och till slut blir det inte längre intressant.

Gunilla Welin Brook Trädgårdskonsult AB startades i oktober 2010 och jag har sedan dess designat och anlagt många trädgårdar och utemiljöer för såväl företag som privatpersoner. Mina kunder står alltid i fokus. Jag lägger stor vikt vid det första mötet för att fånga upp behov, önskningar och drömmar. Mitt mål är att trädgården ska bli en enhet med huset, spegla och samspela med dess arkitektur. Men det viktigaste av allt är att trädgården verkligen blir som ni tänkt er, att den skapar lust och inte blir ett måste.

 

Rallarrosvägen

2016 formgav jag trädgården till en nybyggd villa i utkanten av Gävle, ett hem till en ung barnfamilj med odlings- och badintresse. Marken är gammal skog (pinnmo) och innebar en del trixiga höjdskillnader att ta hänsyn till, inte minst runt den befintliga poolen. Jag ritade en öppen entréträdgård infattad med häckar av bukettapel mot gatan och rosor på båda sidor av gången mot huvudentrén. Tre stycken prydnadskörsbär ’Accolade’ står för höjd och ’tak’, marktäckande näva bildar matta under träden.

 
2017_gunilla_rallarrosv_3.jpg
2017_gunilla_rallarrosv_11.jpg
2017_gunilla_rallarrosv_4.jpg
2017_gunilla_rallarrosv.jpg
2017_gunilla_skiss_9.jpg
 

Huvudentrén förstärks genom två generösa rabatter med corténkanter, växtmaterialet är blandat; buskar, perenner och lökväxter med blomning och blickfång från tidig vår till sen höst. Färgerna går i vitt, grönt, blekt rosa. Baksidans höjdskillnader/slänter terrasserades med stödmurar resp odlingsytor i terrass med corténlådor. Poolen byggdes in med trädäck där höjdskillnader bl a tas upp av en ’läktare’/sittbänk av trä mot garagets gavel. Här kan man också njuta av den tidiga vårsolen!

 
2017_gunilla_rallarrosv_2.jpg
2017_gunilla_rallarrosv_12.jpg

Bilder: Gunilla Welin Brook

 
 

Äldreboende får ny HUvudentré

I samband med renovering av fasad, gammal ojämn markbeläggning och oidentifierad huvudentré fick jag i uppdrag att göra en ny formgivning. Ganska sterila och opersonliga växtytor med barrväxter och kullersten och smidesräcken runt en öppen uteplats togs bort och ersattes av generösa lummiga växtytor, varav en upphöjd runt uteplatsen, för att definiera ytan och ge den en mer skyddande inramning.
Gammal markbeläggning byttes mot kvadratiska släta betongplattor både vid uteplats och vid entréer. Cykelställen får byta plats för att möjliggöra snöröjning på ett mer effektivt sätt och marksten vid infarten byts mot asfalt med friser av granit.

 
2017_gunilla_hemsida_72.jpg
2017_gunilla_hemsida_75.jpg

En bänk ersätts av två vid huvudentrén, med blommande upphöjd växtyta bakom ryggen. Växterna komponeras utifrån struktur, blomning och doft. Det blommar från april-oktober och de vintergröna kloten ger struktur året om. Resultatet blev en succé!

2017_gunilla_huvudentre_1.jpg
2017_gunilla_huvudentre_3.jpg
2017_gunilla_portfolio_4.jpg

Bilder: Gunilla Welin Brook

 
 

50-tals villa för den trädgårdsintresserade

50-talsvilla i utkanten av Sandviken med en familj där barnen kommit upp i mellanstadieåldern; bus och lek i den gamla trädgården har övergått till dröm om en ny trädgård där ett gryende trädgårds-och odlingsintresse ges spelrum. Önskemålen går isär i vissa delar. En vill ha gräsmatta, den andra ingen alls. En vill ha utekök och den andra vill ha orangeri/uterum. Vad blir resultatet? 

 
Timotejvägen markritning färg kopia 2.jpg
2017_gunilla_hemsida_10.jpg
2017_gunilla_portfolio_5.jpg
2017_gunilla_portfolio_6.jpg
 

En öppen framsida som avgränsas ut mot vägen av en strikt slät betongmur och kvadratiska 40x40 plattor bildar gångar. Växter med stark struktur mixas med friare former; vintergrönt, blommande buskar, ormbunkar, prydnadsgräs och marktäckande perenner. Baksidan är informell i sin gestaltning med rundade former, ’öar’ av växtlighet och med en helt rund gräsmatta, likt en smaragd i mitten av trädgården.


En pergola med utekök bildar rum i det ena hörnet. Mot allmänning i väster ritar jag ett plank och plats för ett orangeri eller uterum. Detta gör att trädgården känns privat utan att vara helt stängd, då utsikten över åkrarna i söder är öppen och siktlinjen god. Här använder jag dels tidstypiska växter som ölandstok i roströda och ljust gula nyanser och dvärgsyréner. Marktäckande nävor, vårtörel, kärleksört och massor av lökväxter står för flor under äppel- och ett körsbärsträden. Paradrabatter, två stycken upphöjda med sarg av cortén, bildar fokuspunkter och avgränsning vid den nya upphöjda terrassen av trä. Här blommar fjärilsväxter i mångfald. Resultatet blir glada trädgårdsägare med stort intresse av att sköta sin trädgård exemplariskt. Vid återbesök försommar 2017 är alla ytor slutna och som det blommar!

Bilder: Gunilla Welin Brook

 

Mina tjänster innefattar: 

Anläggnings-och planteringsentreprenader | Beskärning & Trädvård | Besiktning av växt, mark, natursten och betong | Konsult- & projektledaruppdrag | Trädgårdsrådgivning | Trädgårdsdesign: utformning/skiss eller markritning | Trädgårdsvisning | Trädinventering & riskbesiktningar | Skötsel-och skötselplaner | Utbildning/föredrag inom trädgård & ljussättning | Växtförmedling

 
2017_gunilla_hemsida1.jpg

Trädgårdsrådgivning

Om man är trädgårdsintresserad och har ett mindre trädgårdsprojekt behövs kanske inte alltid ett ritat förslag för trädgården. Jag kan då istället komma hem till er för att på plats svara på frågor, ge råd om utformning, val av material och skötsel mm. Mötet ska ge er inspiration och kreativa idéer. Enklare skisser på utformning av mindre ytor enklare växtlistor ingår.

Läs mer

2017_gunilla_markritning_2.jpg

Trädgårdsdesign

Jag designar och ritar underlag för nyanläggning eller renovering av gammal trädgård; såväl enklare skisser/formgivningar som kompletta markritningar/handlingar.

Läs mer

BESKÄRNING

Konsult- & projektledare

Ett större anläggningsprojekt kan ibland kräva en arbetsledare/projektledare för att löpa smidigt och kostnadseffektivt. Jag har flerårig erfarenhet av arbetsledning på den del som berör utemiljö och kan hyras in som konsult. 

Läs mer

“Vi är fantastiskt nöjda med vår nya trädgård! Vår önskan var att ”lyfta” hela vår trädgård, skapa nya planteringar, bygga bort onödigt underhåll och sist men inte minst skapa en rikare och längre blomning. Gunilla var från första stund väldigt lyhörd för våra tankar och hon förstod snabbt att vi är en kund med många egna idéer, som aktivt vill delta i  såväl designarbetet som anläggningsarbetet.  Allt från att Gunilla presenterade de första ritningarna, via det ganska omfattande anläggningsarbetet, till den avslutande planteringen har känts otroligt proffsigt och våra många ”projektmöten” under sommaren har verkligen varit inspirerande och lärorika höjdpunkter”.
— Anders & Lena Wiman
“Stort TACK för ditt inspirerande besök i vår trädgård! Vi är jätteglada och mycket nöjda med de kreativa tips och råd du gav oss vid besöket och har fortsatt att fundera vidare under sommaren. Vad det gäller framsidan gjorde vi direkt slag i saken och byggde en pergola som du rekommenderade. Vi är jättenöjda!”
— Lena Åkerblom Thyberg

 
skönahem-logo.png

Min lökträdgård
(från 5 april 2016)