Tjänster

Jag erbjuder och har lång erfarenhet från en rad olika tjänster: 
Anläggnings- och planteringsentreprenader | Beskärning & Trädvård | Besiktning av växt, mark, natursten och betong (BEUM) | Konsult- & projektledaruppdrag | Trädgårdsrådgivning | Trädgårdsdesign: utformning/skiss eller markplanerings-utrustnings-och planteringsplan | Trädgårdsvisning | Trädinventering & riskbesiktningar | Skötsel- och RUT-arbeten samt skötselplaner | Utbildning/föredrag inom trädgård & ljussättning | Växtförmedling

Resekostnader/servicebil, se resp tjänst nedan

 
 
2017_gunilla_hemsida1.jpg

Trädgårdsrådgivning

Om man är trädgårdsintresserad och har ett mindre trädgårdsprojekt behövs kanske inte alltid en ritad plan för trädgården. Jag kan då istället komma hem till er för att på plats svara på frågor, ge råd om utformning, val av material och skötsel mm. Mötet ska ge er massor av inspiration och kreativa idéer. Enklare, ej skalenliga, skisser på utformning av mindre ytor och enklare växtlistor ingår (detta görs under besöket).

Det är en fördel om jag via mail får en tomtritning eller situationsplan samt några nytagna bilder över trädgården i förväg.

Pris: 950 kr inkl moms/timme, resekostnader tillkommer 60 kr/mil inkl moms.
Minsta debiterbara tid är 60 minuter. Konsultation för en normalstor trädgård: ca 2 timmar

 
2017_gunilla_markritning_2.jpg

Trädgårdsdesign - formgivning eller markplaneringsplan?

Nyanläggning eller renovering av trädgård och utemiljö?

Formgivning/skiss

Skiss eller formgivningsförslag kan användas som ett enklare underlag till markanläggningsarbete och ritas i skala 1:50/1:100/1:200, beroende på trädgårdens storlek. Ritningen är inte lika detaljerad som en markplaneringsplan, se nedan, men den är utmärkt som underlag om du vill göra egna materialval. Ritningen kan givetvis byggas på med växt-och materialförteckning, i den omfattning du anser dig behöva. Ritningen levereras i pdf-format.

Markplanering, -utrustning,- och planteringsplan

Markplaneringsplanen beskriver hur markarbetet ska utföras (kopplat till Anläggning AMA17) och här finns de material jag föreslår ska användas, t ex betongsten-präglad betong-natursten-grus, asfalt-trall, kantmaterial och vilken växtjord som rekommenderas. Till markplaneringsplanen kan en utrustnings- och planteringsplan kopplas och här beskrivs utrustning som t ex staket, spaljéer, pergolor, belysning, möbler, vatteninstallationer mm. Vidare finns här också planteringsplanen med arter, antal, c-c avstånd, inköpskvaliteér mm. Detalj- och/eller konstruktionsritningar går att beställa, vid behov.

Ritningarna ritas i skala 1:50/1:100/1:200, beroende på trädgårdens storlek. Handlingarna skickas i pdf-format. Markplanering,- utrustning,- och planteringsplanen används som förfrågningsunderlag vid en offertförfrågan. Den detaljerade handlingen gör att det blir lättare att jämföra priser från olika entreprenörer, eller så används handlingen som en ‘bygghandling’ om du vill bygga din trädgård själv. 

Som underlag för arbetet behövs en tomtritning, nybyggnadskarta eller situationsplan med referensmått och höjder.

PrisEnl offert.
Första besöket debiteras enl rådgivningstaxa/resekostnader ovan. Vid beställning av uppdrag dras denna kostnad från fakturan.

 
Trädgårdsanläggning

Markanläggnings- och planteringsentreprenader

Jag samarbetar med trädgårdsanläggare TH Grävtjänst och ESS1 utemiljö samt markanläggningsföretaget Markax.

Vi har ett nära samarbete under anläggningsprocessen. Många av mina projekteringar blir till verklighet i samarbete med dessa skickliga yrkespersoner.

Växtinköp och plantering utför vi oftast i egen regi då själva markanläggningsarbetet är färdigställt. Vi tycker att varje arbetskategori ska göra det de är bäst på och vi tycker att vi är duktiga på växter och plantering! Det är viktigt att ge växterna de allra bästa förutsättningar för att etablera sig väl och hålla över tid.

Pris: Enl. offert

 
2017_gunilla_hemsida_60.jpg

Utbildningar & Föredrag

Vi skräddarsyr utbildningar och håller föreläsningar inom trädgårdsdesign, växt-och materialkunskap, beskärning och ljussättning, ekologisk odling mm,  i såväl privata som officiella sammanhang. Vi samarbetar med Gröna Kullen i Gävle och där håller vi för det mesta till. Du kan läsa mera på bloggen.

Anmälningar görs via mail. Meddela adress, telefonnummer och ev faktureringsuppgifter. Anmälningarna är bindande.

På allmän begäran: I höst kommer vi att anordna kursen Trädbeskärning i teori och praktik. Kursen går under helgen 14-15/9. Lördag teoripass på Gröna Kullen 10-12 och söndag praktikpass ‘ute i fält’, 10-12. Kostnad 1.500:-/person. Anmälan senast 6/9 2019. Minsta antal deltagare för att kursen ska genomföras är 8 st. Max antal 12 personer. Anmälan är bindande.

Både Eva och jag är certifierade beskärare med 'Grönt Kort' (Riksförbundet Svensk Trädgård) och har även gått påbyggnadskurser i vitalitets-och riskbedömning av parkträd. Vi har en lång och gedigen beskärningserfarenhet av bl a frukt-park-och prydnadsträd, häckar, buskar samt formklippning.

Har du just byggt hus eller tagit över en gammal trädgård? Vill du inspireras och lära dig mer om växter, jord, kompost, hårdgjorda ytor och skötsel? Då är kursen ‘Trädgård för gröngölingar’ något för dig! Kursstart 16/9, 18-20.

Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten: 16/9, 30/9, 14/10 och 28/10. Kostnad 2.950:-/person. Minsta antal deltagare för att kursen ska genomföras är 8 st. Max antal 12 st. Anmälan är bindande.

För er som redan gått nybörjarkursen i trädgårdsdesign kommer ‘på allmän begäran’: Fördjupningskurs i trädgårdsdesign. Vi kommer att djupdyka i ämnen som växtkomposition&trädgårdsplanering, beskärning, studiebesök mm. Vi träffas vid sex tillfällen under hösten och våren 2019-2020: 21/10,4/11, 13/1, 2/3, 7/3 och 11/5.

Kostnad 3.950:-/person. Minsta antal deltagare för att kursen ska genomföras är 6 st. Max antal är 10 personer. Anmälan är bindande.

Kontakta oss gärna för mer information.

Så här tycker några våra kunder:

"TACK för en fantastisk inspirationskväll igår. Vilka processer som startades"

"Tack för all inspiration under året som gått! Dina kurskvällar är med på årets topp 5-lista"!

”Gunilla Welin Brook är en mycket uppskattad lärare hos oss på Newton yrkeshögskola. Med sina breda kunskaper i sitt ämne och sitt stora engagemang lyckas hon få studenterna mycket intresserade av ämnet yttre miljö som ingår i arbetet som blivande tekniska förvaltare. Vi vill ge Gunilla de varmaste rekommendationer och att fler får upptäcka glädjen över att få samarbeta med henne”.  - Utbildningsledningen på Newton

Pris: Enl. offert

 
TJANSTER_BESKÄRNING.png

Beskärning & trädvård

Jag och min kollega Eva Hedin är utbildade fruktträdsbeskärare med Grönt Kort och har lång erfarenhet av beskärningsarbete.  Vi gör uppbyggnads-, underhålls- och föryngringsbeskärningar på såväl frukt- och prydnadsträd som parkträd. Vi beskär också spaljéträd, buskar, vinrankor, häckar och formklipper vintergröna växter.

Vi gör även avancerade skyliftsbeskärningar och klättrande beskärning med motorsåg och handsåg (höga träd där kronan riskerar att skadas av skylift eller där tillgängligheten är dålig). Vid en skyliftsbeskärning och klättrande beskärning behöver vi alltid vara två personer, av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl.

Skulle trädet behöva kronstabiliseras, dvs två eller flera större grenar säkras med stabiliseringslina för att undvika fläkning, så kan vi utföra det. Vi fäller givetvis också träd, men innan beslut om fällning tycker vi alltid att man ska göra en bedömning av vitaliteten. Träd är viktiga och ska inte fällas i onödan. Ibland kan en beskärningsåtgärd ‘rädda’ ett träd från fällning, förutsatt att det inte är ett uppenbart riskträd.

Vi har licenser och tillstånd för såväl motorsåg, skyliftbeskärning och klättring - det är viktigt att veta.

OBS! Vi kan också komma ut på plats och ge praktiska råd om beskärning om du vill lära dig att beskära dina träd på egen hand. Finns behov av komplicerade beskärningsåtgärder samarbetar vi med certifierad arborist.

Du vet väl att beskärningsarbete är RUT-avdragsberättigat med 50% på arbetskostnaden för privatpersoner? Uppge personnummer vid beställning.

Så här tycker våra kunder:

“Hej Gunilla,

Tusen TACK för ett mycket mycket gott jobb som Eva och Jonny gjorde här hos oss i onsdags ! Du har ju fantastiskt kompetenta och sociala medarbetare. Dom svarar klokt på dumma frågor och kör bort mer skräp än vad jag möjligen hade kunnat kräva  -  till ett fantastiskt pris  !! Eftersom trädgården i övrigt i år är lite vanvårdad  känns det nu skönt att träden nu fått sin proffsiga  omvårdnad TACK vare Er ! Med vänliga hälsningar och stort TACK”

Pris: Enl. överenskommelse eller offert.
För enstaka beskärningsobjekt tillämpas pris på löpande räkning: Arbetskostnad 675 kr/mantimme inkl. moms. Kostnad för transporter och servicebil liksom ev släpvagn vid riskörning tillkommer, likaså kostnad för skylift och motorsåg.

 
2017_gunilla_3.jpg

Trädinventeringar & riskbesiktningar

Vi utför både mindre och större trädinventeringar, vitalitets- och riskbedömningar av prydnads, frukt- och parkträd. För svårare ‘fall’ samarbetar vi med certifierad arborist.

Pris: Enl. offert.

 
Konsult och projektledare trädgård

Konsult- & projektledartjänster

Ett större anläggningsprojekt kan ibland kräva en arbetsledare/projektledare för att löpa smidigt och kostnadseffektivt. Jag har flerårig erfarenhet av arbetsledning på den del som berör utemiljö och kan hyras in som konsult. Jag bevakar att handlingarna/ritningarna följs och bistår med råd. Efter det att anläggningen färdigställts kan jag också besiktiga arbetet, se vidare under besiktningar.

Pris: Enl. offert

 
Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning: växt, mark, natursten och betong

Jag är av Movium/BEUM certifierad besiktningsman inom växt-mark-natursten och betong och kan hyras in som konsult/biträdande besiktningsman vid markbesiktningar. Jag kan besiktiga såväl offentliga markanläggningar som privata trädgårdar.

Läs mer på www.beum.se om satsningen på besiktningar av utemiljöanläggningar.

Referenser lämnas på begäran.

Pris: Enl. offert

 
2017_gunilla_hemsida_41.jpg

Skötselarbeten och skötselplaner

Vi utför alla typer av RUT-arbeten i trädgården. Vi har även flera åtaganden med färdigställande-och garantiskötsel. Eva Hedin som är trädgårdsmästare och Anna-Carin Magnusson utför tillsammans med flera medarbetare, såväl fasta som enstaka skötseluppdrag. Vi är stolta över att få förtroendet att sköta så många trädgårdar och parkmiljöer runt om i Gävleborg.

'För att få en trädgård som håller över tiden är det viktigt att sköta den rätt. Ofta satsas mycket pengar på själva anläggningsarbetet men förvaltningsfasen kommer lite på undantag. Efter nyanläggning ska växterna ges bra förutsättningar att etablera sig på den nya växtplatsen. Det brukar ta 2-3 år. Under denna tid är skötsel och tillsyn extra viktigt. Sköts inte växterna rätt kan investeringen i trädgården vara förgäves'.

Trädgårdsskötsel hos privatperson är RUT-avdragsberättigat, dvs 50% av arbetskostnaden (ej material, maskiner och resor) dras av på fakturan, om utrymme för RUT-avdrag finns.

Vi gör också skötselplaner med utförlig information, tips och råd för det specifika skötselbehovet för varje träd, buske, häck, gräsmatta, klätterväxt och perenn mm.

Pris: Enl. offert

 
Köpa växter

Växtförmedling

Träd, stora som små, häckar, buskar, vintergröna växter, klätterväxter, perenner, perenna gräs och lökväxter? Av oss kan du köpa precis det du vill ha och växterna kan levereras fram till din dörr eller hämtas på depå i Gävle.

Vi förmedlar växter av hög kvalitet från svenska plantskolor bl a SplendorPlant och Essunga Plantskola samt lökväxter från Van Schooten Flowerbulbs i Holland.

Pris: Enl. offert. Förskottsbetalning vid större beställningar.
Leveranstiden är ca 2 veckor under april-oktober.

 
Gunilla Welin Brooks trädgård

Trädgårdsvisningar

Jag visar och berättar om min privata trädgård för privatpersoner och slutna sällskap. Max 30 besökare, detta för att jag ska kunna få en god kontakt med gruppen och hinna svara på frågor. Visningstid är ca 1-1,5 timme. Jag föreläser också om ämnen som trädgårdsdesign, växtkomposition, skötsel, beskärning mm. Föreläsningen tar ca 30 min.

I maj är trädgården magisk då tusentals lökväxter, mestadels tulpaner, blommar. Under sensommaren är trädgården lummig och lugnare i sin färgsättning. Bokningar bör göras i god tid då många vill komma, speciellt under maj-juni. Vid regn söker vi skydd i mitt härliga orangeri!

Vill ni beställa föreläsning samt kaffe och Parkvägens sockerbullar? Säg till vid bokningen!

Pris: Enl. överenskommelse.
Under högsäsong finns det ibland växter till försäljning.