Fördjupningskurs trädgård

Idag höll vi till på Stenimporten i Valbo där Jimmy, Sofie och Uffe visade, och berättade om, olika markmaterial. Nu kan alla skilja på natursten och betongsten, flammad resp råkilad granit, att skiffer har bäst böjhållfasthet och mycket, mycket mera.

Efter det höll jag en föreläsning om trädgårdsbelysning - aktuellt ämne då höstmörkret nu snabbt lägger sig över oss. 

IMG_2271.JPG

Jimmy visar olika typer av natursten; granit, skiffer, sandsten och kalksten

IMG_2273.JPG

Sofie visar olika fraktioner av krossmaterial och Ulf visar, med hjälp av en genomskinlig balja, hur en överbyggnad för stenyta byggs upp