thgravtjänst

En innergård växer fram

För snart två år sedan fick jag förtroendet att formge en innergård vid ett nytt bostadshus på Gävle strand, (Gävles motsvarighet till Hammarby sjöstad).

Projektet har levt i mitt huvud länge nu och det är fantastiskt spännande och inspirerande att få se det växa fram, bit för bit.

Då vi bygger på bjälklag finns det en del som man måste tänka på.  Alla växtbäddar är t ex upphöjda och jorden är blandad med pimpsten vilket gör jorden mindre tung, ger viktigt syre och håller fukten då växtbäddar som höjs upp ofta torkar ur fortare än om de ligger i marknivå och har kontakt med underliggande jord (sk terrass). Här får vi ingen kapillärkraft utan växtbädden ska själv hålla fukten. Naturligtvis hjälper vi till genom att leda ner ytvattnet från de omgivande hårdgjorda ytorna i växtbäddarna.

Just idag läggs granithällar som golv i det som ska bli pergola/pergolagång och cortenlådorna som avslutar varje privat terrass ut mot gemensamma ytor fylls med jord. Fint blir det! 

På måndag kommer växterna och vi påbörjar planteringen. Då kommer också den rundade trallytan och den skuggande pergolan att börja byggas.  Det känns så roligt att avsluta en vecka med att längta till nästa!!!

 

IMG_1228.JPG

Patrik (och Fredrik, inte i bild) lägger granithällar

 

IMG_1223.JPG

Pimpstensjord

 

IMG_1224.JPG

Där isoleringen syns ska det bli en halvcirkelformad terrass/trallyta som möter en halvcirkelformad gräsyta